Over ons

De medio 2022 opgerichte Gebiedscoöperatie Het Hogeland (GCHH) presenteert zich aan het publiek op vrijdagmiddag 31 maart 2023 in ’t Wieshoes in Warffum. Achter de schermen was de coöperatie al enkele maanden actief in diverse projecten op het Hogeland.  Doel van de coöperatie is het creëren van de best denkbare leef- leer- en werkomgeving voor iedereen in Het Hogeland. In de coöperatie werken individuele leden samen in 4 kerngroepen: Omgeving, Onderwijs, Ondernemers en Overheid. In die breedte ontstaan waardevolle netwerken om vraagstukken snel, vernieuwend en met draagvlak aan te pakken.

Of je in Het Hogeland woont, werkt, leert of er doorheen reist; iedereen kan lid worden van GCHH. Als burger, bedrijf of organisatie. Door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde kunnen leden zichzelf ontwikkelen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het vooruithelpen van de regio. De coöperatie heeft een oprichtingsbestuur met de vertegenwoordigers van 4 Kerngroepen. De voorzitter is Agnes Schaafsma, directeur-bestuurder van Het Hogeland College.

Wederkerigheid is het uitgangspunt van de onderlinge samenwerking in de gebiedscoöperatie. Inwoners, ondernemers, organisaties en initiatiefgroepen leveren een bijdrage en mogen een bijdrage verwachten van de andere leden. Deelnemers kunnen vraagstukken bij elkaar neerleggen. Zo ontstaat een informeel en transparant netwerk van structurele samenwerking, waar mensen elkaar makkelijk vinden.

‘We gaan innovatief te werk om de bestaande systemen te voeden, nieuwe verbindingen te leggen en te laten ervaren dat we het samen beter kunnen doen. Daarom roepen we iedereen op Het Hogeland op om lid te worden en een bijdrage te leveren.’

– Engbert Breuker

GCHH is ontstaan vanuit Vakland Het Hogeland, een programma dat startte in januari 2021 met als doel om kennis en vaardigheden van alle inwoners van Het Hogeland te ontwikkelen, met de regio als klaslokaal. In twee jaar tijd hebben bijna 2000 mensen deelgenomen aan cursussen, workshops, trainingen en seminars van Vakland. Ook bleken veel mensen hun eigen kennis en kunde graag te willen delen. Om dat blijvend te kunnen doen en om andere programma’s en projecten te kunnen ontwikkelen is GCHH opgericht. Vakland Het Hogeland blijft bestaan als programma binnen GCHH.

Recent heeft GCHH de Onderzoekswerkplaats opgericht, een vrije ruimte waarin leden hun vragen laten onderzoeken door alle niveaus uit het onderwijs: PO, VO, MBO, HBO en WO. Verder heeft GCHH een subsidieaanvraag ingediend bij een landelijk fonds voor Dörpsverstaarkers en heeft de coöperatie dit jaar ook de uitgave van ‘Da’s ja goud’ overgenomen. Andere voorbeeldprojecten zijn: Proef Lokaal Bakkerij Rutgers, Perron 18 & Tocamaheerd.