Omgeving

Ledenservice

Als lid van de Kerngroep Omgeving kun je gebruikmaken van de ledenservice. Hieronder lees je wat die precies inhoudt.

Je kunt:

  • Gebruikmaken van het Vakland-netwerk voor ondersteuning met raad en daad.
  • Onderzoeksvragen indienen bij de onderzoekswerkplaats (individueel of groepsgewijs), op voorwaarde van personele inzet voor de begeleiding bij de uitvoering van het onderzoek – afhankelijk van de complexiteit van de onderzoeksvraag, maar minimaal tien klokuren.
  • Deelnemen aan leeractiviteiten en ontwikkelprogramma’s die door Vakland worden aangeboden.

Specifiek voor de kerngroep omgeving:

  • Hulp krijgen bij leervragen van de organisatie zelf of medewerkers (ook contact met het MBO over maatwerk in leertrajecten);
  • Ondersteuning krijgen bij fondswerving (NB: een percentage van het verworven bedrag gaat naar de Gebiedscoöperatie Het Hogeland).
  • Eenmalig een beroep doen op een kleine (door)startsubsidie van het Lutje Vernijingsfonds.

Dienstverlening

  • Ondersteuning krijgen met advies en producties op gebied van marketing/communicatie en ICT.

Als je kiest voor een financiële bijdrage, dan betaal je die in de vorm van een jaarlijkse contributie. De hoogte van de contributie voor de kerngroep omgeving vind je hieronder:

€ 10,- voor natuurlijke personen/gezinnen/huishoudens en € 50 – € 150,- voor burgerorganen. Voor iedereen met een kleine portemonnee is het mogelijk om deel te nemen met de inbreng van tijd, energie en/of middelen. We vragen ook wat jij voor anderen kunt betekenen.

Word je ook lid?