Ondernemers

Ledenservice

Als lid van de Kerngroep Ondernemers kun je gebruikmaken van de ledenservice. Hieronder lees je wat die precies inhoudt.

 Je kunt:

  • Gebruikmaken van het Vakland-netwerk voor ondersteuning met raad en daad.
  • Onderzoeksvragen indienen bij de onderzoekswerkplaats (individueel of groepsgewijs), op voorwaarde van personele inzet voor de begeleiding bij de uitvoering van het onderzoek – afhankelijk van de complexiteit van de onderzoeksvraag, maar minimaal tien klokuren.
  • Deelnemen aan leeractiviteiten en ontwikkelprogramma’s die door Vakland worden aangeboden.

Specifiek voor de kerngroep ondernemers:

  • Hulp krijgen bij leervragen van de ondernemers zelf of medewerkers (ook contact met het MBO over maatwerk in leertrajecten).
  • Ondersteuning krijgen bij fondswerving (NB: een percentage van het verworven bedrag gaat naar de Gebiedscoöperatie Het Hogeland).
  • Participeren in (door)startende ondernemingen die doelstellingen hebben passend bij de missie van Gebiedscoöperatie Het Hogeland.

Dienstverlening

  • Ondersteuning krijgen met advies en producties op gebied van marketing/communicatie en ICT.
  • Maatwerk op aanvraag ontvangen.

Als je kiest voor een financiële bijdrage, dan betaal je die in de vorm van een jaarlijkse contributie. De hoogte van de contributie voor de kerngroep ondernemers vind je hieronder:

€ 50,- voor ZZP’ers en € 125,- voor bedrijven met 2 – 10 medewerkers. Met grotere bedrijven/organisaties worden aparte afspraken gemaakt. We vragen ook wat jij voor anderen kunt betekenen.

Word je ook lid?