Onderwijs

Ledenservice

Als lid van de Kerngroep Onderwijs kun je gebruikmaken van de ledenservice. Hieronder lees je wat die precies inhoudt.

Je kunt:

  • Gebruikmaken van het Vakland-netwerk voor ondersteuning met raad en daad.
  • Onderzoeksvragen indienen bij de onderzoekswerkplaats (individueel of groepsgewijs), op voorwaarde van personele inzet voor de begeleiding bij de uitvoering van het onderzoek – afhankelijk van de complexiteit van de onderzoeksvraag, maar minimaal tien klokuren.
  • Deelnemen aan leeractiviteiten en ontwikkelprogramma’s die door Vakland worden aangeboden.
  • Een verzoek indienen om te onderzoeken of bepaalde (soorten) nog niet bestaande leeractiviteiten binnen Vakland kunnen worden georganiseerd.

Specifiek voor de kerngroep onderwijs:

  • Leerlingenvervoer (maximaal tweemaal per jaar).
  • Matches vinden binnen de coöperatie tussen scholen en bedrijven, bijvoorbeeld voor bedrijvenbezoeken, stages, gastlessen, praktijkleer- en ontwikkelplekken.
  • Inzage krijgen in de onderzoeksvragen die door personen/organisaties in de gemeente Het Hogeland zijn ingebracht voor de onderzoekswerkplaats.

Dienstverlening

  • Een school die leerlingen/studenten wil inzetten in de onderzoekswerkplaats betaalt per leerling/student een basistarief van […] voor de matching met de indiener van de vraag en afhankelijk van aanvullende vragen aan Vakland (begeleiding van de leerlingen/studenten, werkruimte, faciliteiten) een aanvullend bedrag.
  • Een school die gebruik wil maken van de matching met bedrijven (zie onder ledenservice, twee punt van de specifieke onderwijsservice).

Als je kiest voor een financiële bijdrage, dan betaal je die in de vorm van een jaarlijkse contributie. De hoogte van de contributie voor de kerngroep onderwijs vind je hieronder:

 

€ 500,- voor zeer kleine organisaties tot 200 leerlingen. Voor organisaties tussen 200 – 1200 leerlingen € 1000,-. Met grotere organisaties worden aparte afspraken gemaakt. We vragen ook wat leden voor anderen kunnen betekenen.

Word je ook lid?