Overheid

Ledenservice

Als lid van de Kerngroep Overheid kun je gebruikmaken van de ledenservice. Hieronder lees je wat die precies inhoudt.

Je kunt:

  • Gebruikmaken van het Vakland-netwerk voor ondersteuning met raad en daad.
  • Onderzoeksvragen indienen bij de onderzoekswerkplaats (individueel of groepsgewijs), op voorwaarde van personele inzet voor de begeleiding bij de uitvoering van het onderzoek – afhankelijk van de complexiteit van de onderzoeksvraag, maar minimaal tien klokuren.
  • Deelnemen aan leeractiviteiten en ontwikkelprogramma’s die door Vakland worden aangeboden.

Specifiek voor de kerngroep overheid:

  • Hulp krijgen bij leervragen van de organisaties zelf of medewerkers (ook contact met het MBO/HBO/WO over maatwerk in leertrajecten).
  • Inspelen op de actualiteit en in acute kwesties snel een tijdelijke oplossing regelen en zo tijd winnen om tot een duurzame inbedding te komen

Dienstverlening

  • Overleg voeren over de financiering wanneer een tijdelijke oplossing bij het inspelen op de actualiteit langer moet duren dan voorzien.
  • Overleggen met Gebiedscoöperatie Het Hogeland wanneer je zelf innovatieve ideeën tijdelijk wilt uitproberen of wilt experimenteren met een andere aanpak, mits de activiteiten vallen binnen de missie van de gebiedscoöperatie.

Als je kiest voor een financiële bijdrage, dan betaal je die in de vorm van een jaarlijkse contributie. De hoogte van de contributie voor de kerngroep overheid vind je hieronder:

€ 500,- voor kleine organisaties met 2 – 10 medewerkers. Met grotere organisaties worden aparte afspraken gemaakt. We vragen ook wat jij voor anderen kunt betekenen.

Word je ook lid?