Gebiedscoöperatie Het Hogeland brengt mensen samen. Onze leden werken met elkaar aan een gemeenschap van geluk en gezondheid, van naoberschap en solidariteit. We brengen inwoners, ondernemers, organisaties en initiatiefgroepen bij elkaar om de regio nog meer te laten bloeien.

Als lid lever je een bijdrage en mag je een bijdrage verwachten van andere leden. Iedereen vanuit zijn of haar eigen perspectief. Altijd met liefde, aandacht en gedeelde verantwoordelijkheid. Samen maken we Het Hogeland nog een stukje mooier.

‘We wonen in een prachtig gebied. We hebben de mooiste dorpen en buurtschappen van Nederland. We hebben de natuur van  het Lauwersmeergebied en de Waddenzee, een karakteristiek landbouwgebied en grootschalige bedrijvigheid in de Eemshaven. Maar we wonen ook in een regio met hardnekkige armoede, lagere scholingsgraad, krimpende bevolking door ontgroening en vergrijzing, en we hebben te maken met aardbevingen. Daar moeten en kunnen we samen iets aan doen.

 

Gebiedscoöperatie Het Hogeland ziet het ontwikkelen van mensen als de effectiefste manier om brede welvaart en positieve gezondheid in de regio te bevorderen. Van onderop, en vanuit de persoonlijke motivatie van inwoners en ondernemers zelf. Door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, elkaars enthousiasme en bereidwilligheid, wil de gebiedscoöperatie toe naar een regio van geluk en gezondheid, van naoberschap, naastenliefde en solidariteit.’

 

Engbert Breuker – coöperatie-directeur

Word je ook lid?

Eerst meer weten? Neem dan hier een kijkje.

Wat doet Gebiedscoöperatie Het Hogeland

Samen sta je sterk, dat is het idee achter een coöperatie. Het doel van Gebiedscoöperatie Het Hogeland is om de regio vooruit te helpen door mensen samen te laten werken. Zolang er mensen wonen en werken op Het Hogeland, zullen er wensen en behoeften zijn, waar we met elkaar mee aan de slag gaan.

Iedereen op Het Hogeland kan lid worden. Onze leden versterken elkaar en vullen elkaar aan, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om zich te ontwikkelen. Een netwerk van aanjagers van de gebiedscoöperatie stimuleert het onderlinge contact tussen de leden. Er worden nieuwe kansen aangeboord waarbij de intrinsieke motivatie van burgers, ondernemers en instellingen altijd het uitgangspunt is. Zo spelen we in op wat urgent is op Het Hogeland.  

Wil je weten wat je als lid van de gebiedscoöperatie kunt doen, en waar je gebruik van kunt maken?