FAQ

**verwijder deze niet**
Wat is een gebiedscoöperatie?

Een gebiedscoöperatie is een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen, zoals inwoners, overheden, onderwijs, organisaties en ondernemers. Gezamenlijk werken zij aan de ontwikkeling en verbetering van een specifieke regio. Gebiedscoöperatie Het Hogeland richt zich op de regio het Hogeland.

Wat is de rol van Gebiedscoöperatie Het Hogeland en waarom groeit hun kracht?

Gebiedscoöperatie Het Hogeland is een netwerkorganisatie die actief is in onze regio. We werken samen met verschillende partijen om de lokale economie te stimuleren en de leefbaarheid te vergroten. Onze groeiende kracht is het resultaat van de inzet en betrokkenheid van al onze leden en partners.

Hoe zit het met de subsidie van de gemeente Het Hogeland en sluit dat anderen uit?

De subsidie die we ontvangen van de gemeente Het Hogeland stelt ons in staat om onze activiteiten uit te breiden en meer impact te hebben. We hechten echter veel waarde aan samenwerking en partnerschappen. Hoewel we ons inzetten voor ons netwerk, sluiten we anderen niet actief uit. We staan open voor nieuwe samenwerkingen en proberen zoveel mogelijk mensen en organisaties te betrekken bij onze initiatieven.

Hoe kan het dat vanuit Vakland Het Hogeland cursussen gratis worden aangeboden, ook aan mensen die het best kunnen betalen, terwijl voor dezelfde cursussen elders betaald moet worden?

Vakland biedt een laagdrempelige, algemeen toegankelijke leeromgeving voor ieder die zich wil ontwikkelen. Vakland is zelf geen opleidingsinstituut, maar faciliteert en stimuleert het leren. Om op gang te komen, boden we in het begin zelf cursussen aan, maar inmiddels is ons netwerk groot en breed genoeg om mensen te verwijzen naar bestaande cursussen en opleidingen. Nog steeds is het van belang dat geld geen drempel vormt, maar we zijn nu beter in staat om onderscheid te maken tussen wie het wel en wie het niet kan betalen.

Hoe kunnen andere ondernemers en inwoners samenwerken met Gebiedscoöperatie Het Hogeland?

We staan altijd open voor nieuwe samenwerkingen en partnerschappen. Ondernemers en inwoners die geïnteresseerd zijn in onze activiteiten en projecten kunnen contact met ons opnemen. We moedigen iedereen aan om hun ideeën en expertise met ons te delen, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan de ontwikkeling en groei van Het Hogeland.

Wat is de visie van Gebiedscoöperatie Het Hogeland op subsidies en eigen kracht van mensen?

Wij geloven dat subsidies een waardevol instrument kunnen zijn om positieve veranderingen in onze regio te stimuleren. Tegelijkertijd erkennen we ook de kracht en het potentieel van individuen en lokale ondernemers. We moedigen hen aan om hun eigen ideeën en initiatieven te ontwikkelen en bieden ondersteuning en begeleiding waar nodig. We geloven dat een gezonde mix van subsidies en eigen kracht de duurzaamheid en veerkracht van onze regio bevordert.

Hoe beïnvloedt de groei van Gebiedscoöperatie Het Hogeland de activiteiten van buurthuizen en vrijwilligerswerk in de buurt?

Als Gebiedscoöperatie Het Hogeland ondersteunen we buurthuizen en vrijwilligerswerk in de buurt. We moedigen samenwerking aan en staan open voor initiatieven die de leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen. Het is belangrijk op te merken dat we geen subsidies ‘wegkapen’ van buurthuizen of andere vrijwilligersorganisaties. We streven naar een gezonde balans tussen verschillende initiatieven in de regio.

Wat doet Gebiedscoöperatie Het Hogeland om een evenwichtige en gezonde ondernemersomgeving te creëren?

Als Gebiedscoöperatie Het Hogeland zijn we actief betrokken bij het bevorderen van een evenwichtige en gezonde ondernemersomgeving. We streven naar transparantie en openheid in al onze activiteiten. We nodigen diverse stakeholders uit om deel te nemen aan onze projecten en initiatieven. Daarnaast werken we nauw samen met lokale overheden en andere organisaties om synergie te creëren en ervoor te zorgen dat alle stemmen gehoord worden.

Hoe zorgt Gebiedscoöperatie Het Hogeland voor een inclusieve aanpak?

Inclusiviteit is een kernwaarde van Gebiedscoöperatie Het Hogeland. We streven ernaar om alle belanghebbenden, ongeacht hun achtergrond, omvang of sector, te betrekken bij onze activiteiten. We stimuleren diversiteit, gelijke kansen en gelijke toegang tot onze programma’s en diensten. We streven ernaar om een inclusieve en ondersteunende omgeving te creëren waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt.

Wat is het verschil tussen het Ontwikkelplein en Vakland Het Hogeland?

Er is een verschil in doel en een verschil in doelgroep. De doelgroep van het Ontwikkelplein bestaat uit mensen die een steuntje nodig hebben om een goede plek te vinden in het arbeidsproces. Het doel is dus: werk, want werk is een belangrijke basis voor meedoen in de maatschappij. Vakland Het Hogeland stimuleert en faciliteert het leren voor iedereen, van (heel) jong tot (heel) oud. De doelgroep is dus veel breder. Dit geldt ook voor het doel: Vakland creëert een innovatieve leeromgeving waar inwoners, ondernemers en gemeenschappen van en met elkaar leren om zo zichzelf, elkaar en de regio verder te helpen op weg naar brede welvaart.

Natuurlijk is er een zekere overlap en daarin werken we goed samen. Als we binnen Vakland met mensen in gesprek komen die baat hebben bij het aanbod van het Ontwikkelplein, verwijzen we meteen door. Ook kunnen we op verzoek van het Ontwikkelplein verbindingen leggen met andere organisaties, bijvoorbeeld om docenten en voorzieningen te delen of een onderzoeksvraag uitzetten in onze onderzoekswerkplaats.